I T i li ±J u l^t het museum n r, Terugblik Toekoms t M LM Ook de afgelopen maanden is voortvarend door gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuw te stichten museum KL-KLu. Centraal staat daarbij de vervaardiging van een programma van eisen dat de basis zal vormen voor de verdere planvorming. Het is een ingewikkeld proces dat ons heel indringend confronteert met de voor- en nadelen van de beoogde opzet. In goed gezamenlijk overleg blijken vele problemen echter uit de weg te kunnen worden geruimd, zodat zich aantrekkelijke perspectieven lijken aan te dienen. In de volgende Spinner hopen wij nader nieuws te kunnen melden. Intussen gaat het MLM op zijn huidige locatie Kamp van Zeist, voort op de ingeslagen weg. Kwaliteitsverbetering in een vriendelijke atmosfeer vormt daarbij het motto. In dat verband is goed te kunnen vaststellen dat het museum de afgelopen maanden over publieke belangstelling bepaald niet te klagen heeft gehad. In de maanden juli en augustus werd het Militaire Luchtvaart Museum door meer dan 25.000 bezoekers bezocht. Op sommige dagen werden meer dan 1.000 bezoekers genoteerd. Aantallen voorwaar die tot tevredenheid stemmen, maar natuurlijk geen reden vormen om met de handen over elkaar te gaan zitten. Werken aan kwaliteit in een museum, zo leert de ervaring, is en blijft een continue proces! Zendstation P19MLM in Flying Center In het Flying Center zal het komende jaar een radiozendstation worden geïnstalleerd. De bedoe ling is een mockup van een deel van een B-25 Mitchell romp te vervaardigen met daarin een complete radio-uitrusting. Het geheel zal operatio neel gaan werken onder de roepnaam P19MLM. De commandset. bestaande uit twee zenders, drie ontvangers met alle toebehoren zoals racks, control- units, connectoren, dynamotors enz. is inmiddels reeds beschikbaar. Het materiaal kon, dankzij de bemiddeling van onze vrijwilliger J. Coelers, in Australië worden verworven. De set verkeert in redelijke conditie, maar behoeft wel groot onderhoud. Al met al gaat het om een belangrijke aanwinst, die ons, op termijn, in staat zal stellen een operationeel radiostation in te richten, uniek in de wereld van de luchtvaartmusea. Een welgemeend compliment aan het adres van de heer Coelers voor zijn inspanningen om de set naar Nederland te krijgen is wel op zijn plaats. Informele overdracht Agusta-Bell 204B aan het MLM (16 september) Op maandag 16 september vond er in de Ir. Vreeburghal een korte informele bijeenkomst plaats rond de Agusta-Bell 204B met het registratienummer 225, die na vele omzwervingen sedert 25 juli opgenomen is in de MLD-lijn in het MLM. Vlagofficier Marineluchtvaartdienst Commandeur A. van Dijk overhandigde bij deze gelegenheid aan de directie van het MLM een fraai album waarin de 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 3