H.J.E. van der Kop Nu het 50 jaar geleden is dat Sambal Right boven Texas bij de USNavy vloog, werd mij gevraagd nog eens daarop terug te komen. Door toedoen van het Mutual Defence Aid Programme (MDAP) werd het onze marineofficieren mogelijk gemaakt bij de Amerikaanse Marine een gehele vliegopleiding te volgen voor het vliegbrevet en boordvlieger voor vliegkampschepen te worden, de z.g. carrierqualification te halen. Een deel van hen had echter bij het Commando Luchtvaart Opleidingen (CLO) in Nederland hun vliegbrevet al behaald in de Eerste Vliegopleiding te Woensdrecht, en de WO, de Voortgezette Vlieg opleiding te Gilze-Rijen. Over een vijftal aldus gebreveteerden, die voor hun carrieropleiding naar de Verenigde Staten gingen, het navolgende. Het betreft, zoals het dikke pak 'Orders' van de Amerikanen in Den Haag meegekregen, aangaf: lieutenant Van der Kop, en sublieutenants Mulder, Overmeire, Harte en Poelder. 9 Sarahnl Flight

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 9