8 (fiv At -liAt Elt W. Versteegh voor de geïnterneerde Albatros B.I "LA-12' Tien Fokker D.M toestellen, waaronder de F 203, werden in Duitsland gekocht. Zes toestellen van het type HF-22 worden bij Farman in Frankrijk besteld. Door de toegenomen spanning worden slechts vier toestellen afgeleverd. Drie daar van krijgen de registratie LA-6, LA-7 en LA-8, de vier de wordt aan de Marine geleverd en krijgt de regis tratie M-l. In mei 1915 wordt dit toestel als LA-9 als nog in de LVA-inventaris opgenomen. Ter identificatie worden de vliegtuigen van de LVA vanaf augustus 1914 voorzien van een oranje bol als nationaliteitskenmerlc. In eerste instantie wordt deze aangebracht op de boven- en onderzijde van de vleu gels, later eveneens aan weerszijden van de romp. In dat jaar wordt ook begonnen met de aanleg van vooruitgeschoven posten. Vliegparken worden aange legd bij Gilze-Rijen, Venlo en Vlissingen Inmiddels is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en het verkrijgen van nieuwe toestellen in het buiten land wordt praktisch onmogelijk. Hierdoor komt een vaderlandse vliegtuigindustrie van de grond. Door Trompenburg worden voor de LVA elf toestellen van het type Farman HF-22 vervaardigd en in 1915 en 1916 afgeleverd. Tijdens de oorlog komt een groot aantal vliegtuigen van de oorlogvoerende partijen in het neutrale Nederlandse gebied terecht. Dit is een grote kans voor de LVA. Van de meer dan honderd op Nederlands grondgebied neergekomen vliegtuigen worden zo'n 70 toestellen door de LVA overgenomen. De Nieuport XI werd door Trompenburg nagebouwd, het geen resulteerde in de Nieuport-Spijker met hierop de door de leverancier aangebrachte registratie NSP.214 T 80.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 8