Tideman blijft de leiding nemen en 's-middags om een uur of vier zegt hij, hierbij alle voorschriften negerend: "Mannen, ik voel het aankomen. Als die telefoon gaat, gaan we allemaal de lucht in. Ga maar alvast naar de kisten toe en als ik met mijn arm zwaai - motoren starten!" Het zevende zintuig van Tideman blijkt volkomen juist te zijn. Alle ingedeel de vliegers zijn goed en wel bij hun machines of de sirene loeit en Tideman staat op het balcon van de hangar met beide handen te zwaaien. Niemand heeft aansporing nodig. Bijna gelijktijdig pakken twaalf Brewstermotoren en in een ongelooflijke tijd van VA minuut zitten twaalf jagers in een golvende gevechts formatie. Simons vloog de B-3157. "We klimmen van Andir Z-0 over Bandoeng. Plotseling de stem van kapt. Van Rest: "Bandoeng wordt gebombardeerd..." We zitten net in een linker bocht op 11000 voet met Bandoeng voor ons en het eerste wat we inderdaad zien zijn dikke rookwolken van Andir. Slecht begin door in de rug te laten bom barderen. Dan klinkt een andere stem: "Bandits two o'clock onder..." Ja, waarachtig, stippen in formatie: slanke vleugel - rode cirkel op de nauwe romp: ZERO'sü! Wij vallen in de lichte duik aan. Weer klinkt een stem: "Bandits - nine o'clock". Tideman en zijn patrouille buigen af, wij duiken door. Een grote ijzige kalmte brengt mijn gespannen zenu wen tot rust. Allemachtig, wat zal ik raak schieten!! Maar alvorens definitief mijn doel te kiezen, kijk ik instinctmatig om. Bandits, six o'clock boven!!! Er is geen tijd meer om te waarschuwen. Ik draai een scherpe bocht en vlieg negen Zero's tegemoet en zie met een half oog dat Vonk mij volgt. Kleine witte vlekjes verschijnen op de romp en vleugels van de voorste Zero. Ik besef niet eens dat kogels en lichte granaten mij tegemoet komen. In mijn vizier zie ik de witte cirkel, witte punt en een zwart vleugelpro fiel - bijna rangeik begin te vuren. Ik ben teleurge steld dat de voorste Zero niet blieft in stukken uit elkaar te vallen. Na het passeren trek ik mijn 57 in een scherpe klimmende linkerbocht. Drie Zero's boven mij, nog meer naast mij - anderen onder mij. Ik mis op een paar meter een Brewster die voor me langs vliegt. Een Zero voor - weg - linkerbocht - boost, nog meer boost, toeren - trekken - mijn trouwe 57 trilt - wil wegvallen - maar met wilskracht, boost en zweten klimt hij door. Plotseling zie ik gaten in mijn vleugel - er zitten bandieten onder achter!!! Ik draai binnen ze door. Twee Zero's voor me - ik zie nog vaag drie of meer vliegtuigschimmen voor me heen klim men. Voorhouden nu - twee, drie lengtes, ik schiet even - geen kans. Ik verlies elk gevoel van hoogte, tijd, ruimte - voor angst heb ik niets over. Ik zie een parachute - drie Zero's duiken in perfecte formatie naar iets dat brandt. Ineens de kans - de door God gegeven kans - een Zero hangt dood boven een Immelmann vlak voor me - niets voor te houden - haal hem te snel in - gas dicht - richten - schieten, schieten, schieten - zal ik met mijn schroef zijn roe ren af vliegen? Te veel bandieten - moet ik ook sprin gen? - heb ik hem gemist? - draaien - boost, boost, boost - toeren, toeren - klimmen!!! Het davert door mijn brein, nog meer Zero's? Plotseling een schok onder me, treffers in de vliegtuigromp. Als een ijs koude hand omvat een kort moment van paniek mijn tot nu toe regelmatig denken. Houdt het nooit op? Het lijkt wel of ik al een paar uur boven Lembang voor mijn leven vecht. Ik adem benzine en kruitdamp. Het stinkt!! Zo plotseling als ik omringd was door razende schie tende kisten, zo plotseling vlieg ik nu helemaal alleen in serene rust. Drie Curtiss Interceptors doen me weer aan Zero's denken. Ik roep de grondpost: "Orbit angels twenty, angels twenty" "Sandberg, pancake, pancake...." God zij gedankt! Ik land als nummer drie of vier. "En hoe was het? Hoeveel Zero's heb je geteld? Is je fabriek erg beschadigd? En ze kwamen op zowat drie tot vier honderd meter over, de vlegels - heb jij wat afgeschoten? Daar is Tideman - alle machtig, zijn "00" lijkt wel een zeef - de Haas is gesprongen - verbrand - neen. Van Rest is ook nog niet terug. Een auto - de generaal en zijn staf - hij vraagt wie er nog niet terug zijn. Eindelijk realiseert iedereen zich de tragiek van de situatie en valt er een stilte onder de drukpratende, gesticulerende vliegers en monteurs. Tucker. De Haas en Van Daalen afgeschoten - Van Rest en nog iemand - wie is het? - nog niet terug - De Haas is all right - Van Daalen zwaar gewond - Tucker is dood - Van Rest komt landen... 's-Avonds drinken we bier..., morgen is weer een dag..." Tot zover het relaas van Harry Simons over zijn eerste actie tegen de Japanners. Overigens, zoals de meeste vliegers in die dagen, dacht ook Simons dat hij in gevecht was geweest met de beruchte Mitsubishi Navy Type "O", terwijl het in feite de Army Type 1-jagers waren, ofwel de Nakajima Ki-43 "Oscar". Bronnen: Tijdschrift REMOUS, uitg. Royal Netherlands Military Flying School. Jackson Miss. USA 1944. Luchtvaartwereld, januari 2000 p. 52-54 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2004 | | pagina 23