ductieplanners en managers van de in het F-16 pro ject samenwerkende bedrijven en het F-16 System Program Office op Wright Patterson Air Force Base vormen een factor voor het succes dat - terecht - snel zal worden vergeten als de F-16 te Ljouwert matgrijs staat te glanzen (of is het matgrijs staat te staan, want het glanst niet). Toch is het deze groep die in samenwerking met vele anderen kans zag onverdroten door te gaan het project volgens afleve ringsplan op schema te houden terwijl het project evalueerde van een 'US only program' tot een mul tinationaal programma. Alle veranderingen en toe voegingen in het bestelde aantal vliegtuigen, de mix van één en tweezitters, de productiestructuur en -verdeling, de contracten tussen US en Europese firma's en de momenten waarop de overheden haar definitieve bestellingen plaatsten en plaatsen (de USAF bestelt per jaar) werden opgevangen zonder warme septembermiddag (100°F 38°C) hadden we 97.000 lbs vracht ongeveer 250.000 lbs brandstof aan boord. Zo'n groot en zwaar vliegtuig geeft het gevoel dat het zichzelf losvliegt. meer dan bijvoor beeld een 747. De warme middag in Texas zorgt uiteraard voor remous, die in de C-5 goed voelbaar is, doch in een lage frequentie en wat doorzettend, zoals ook een boot over de golven kan schokken. Het geluk in het crewcompartiment te mogen ver blijven (waar normaal de reservecrew uitrust) biedt kans om kennis te maken met de bemanning, 14 in totaal. Het vliegtuig en zijn bemanning blijken afkomstig van Dover AFB te Delaware en behoren tot het 3e Military Airlift Squadron van de 436e Military Airlift Wing van MAC. Gezagvoerder is Lt- Col Ronald E. Mead, oudste navigatie-officier Maj Thomas L. Spangier, senior loadmaster M-Sgt John H. Darden, senior flight engineer SMS Dallas L. Ray. De eerste F-16 voor de KLu gereed voor aflevering in 1979. De kist bestaat nog en zal worden behouden bij Opleidingen Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht. het nu ruim driejaar oude multinationale afleve ringsschema in gevaar te brengen. En wat daarbij altijd goed aanspreekt, de prijs is nog altijd dezelf de als bijna vier jaar geleden. Bovendien groeit op Edwards Air Force Base met de dag het vertrouwen dat de F-16 kan wat hij op papier werd veronder steld te kunnen doen. Texas barbecue sandwiches Goed. maar nu iets meer verteld over de vlucht met de C-5A Galaxy. Dit vliegtuig met een leeggewicht van rond 350.000 lbs (lbs staat voor Engelse pond 450 gram), kan ongeveer hetzelfde gewicht aan lading brandstof laden, daarmede komend op rond 700.000 lbs startgewicht. Startend vanaf Forth Worth. Texas (Carswell Air Force Base) op deze Ook zijn er examinatoren aan boord die de crew tij dens de trip 'uitchecken'. benevens John Mornbacher van General Dynamics en M Sgt. D.J. Brittain van H.Q. MAC. die zowel de vlucht naar België (Sabca in juni '78) als deze vlucht voorbereid den en begeleidden. De stemming is kameraad schappelijk en opperbest, vooral als blijkt dat General Dynamics voor Texas barbecue sandwiches heeft gezorgd in plaats van het MAC-lunchpakketje. Rendez-vous met KC-1 3 5 tanker Inmiddels hebben wij bij Boston een begin gemaakt met de oversteek en is het donker geworden. Op 400 mijl oost van Boston hebben we een rendez vous met een KC-135 tanker, die ik vanuit de cock- 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 14