Deze Bréguet-1050 Alizé van de Franse Aéronavale heeft intussen al weer langer op het land gestaan dan op een vliegdekschip. foto: Loe Baltussen Historische collectie Savigny is vooral bekend om het lijntje jachtvlieg tuigen van Dassault. Dit domein van Dassault maakt dan ook de meeste indruk. Serge Dassault (1925) de zoon van oprichter Marcel, is er zelf naar komen kijken. Historisch is de collectie van uitgefa- seerde operationele Dassault vliegtuigen bijna com pleet. Een Mystère HA. een -III en een -IVN horen zeker nog in de collectie thuis. Het is geweldig voor kasteelheer Michel Pont om in zijn verzameling over twee Mirages IVA te beschikken. De eerste, afkomstig uit Bordeaux, is al in 1987 in privé-bezit van Michel Pont gekomen. De Mirages IV hebben als strategische bommenwerpers in hun operatio nele bestaan met een 80 kt nucleaire bom deel uit gemaakt van de Franse Force de Frappe. Ze waren in staat om daarmee als afschrikking een waar schuwingsschot te geven. Later zijn ze omgebouwd voor lange afstandsverkenningsvluchten of uitge rust met kruisvluchtwapens. De MD.450 Ouragan, de MD.452 Mystère IIC, de IVA en het tweede proto type van de Super Mystère B.2 op de Dassault lijn getuigen van gedegen onderhoud. Ze zijn prachtig opgeknapt. Het rijtje Mirages daarnaast vraagt ech ter om meer aandacht. Een argeloze bezoeker zou schrikken van de deplorabele toestand waarin veel vliegtuigen verkeren. Maar dat maakt het bezoek er niet minder om. Sporen van k a n n i b a 1 i s a t i e Neem nou zo'n Franse F-84F Thunderstreak. Het vliegtuig krijgt een Belgische staart van een andere Streak en wordt daarna geheel opgespoten in een lichtgrijze aluminium kleur met een strak aange brachte pijl die naar de neusinlaat wijst. Dan ziet dat toch bijna helemaal uit als een jachtvliegtuig? Een paar pylontanks moet het geheel nog complete ren. Zo hier en daar zijn in de collectie meer sporen van kannibalisatie te zien. Vliegtuigen met staarten van soortgenoten bijvoorbeeld. Historisch verwerpe lijk Meer een kwestie van survival als je 's zomers en 's winters in de open lucht staat. Er staan 63 vliegtuigen, waaronder drie helikopters op het ter rein. De Pou-de-Ciel - welk Frans museum heeft er geen? - hangt in het kasteel zelf. Ergens moet er nog een opslag met nog meer vliegtuigen zijn. Maar 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 18