Curtiss Hawk een klassieke tweedekker uit het Interbellum Gerard Casius Een nieuw project voor het MLM In zijn boek "Onze Vliegers in Indië" (1946) schreef de oud-Indische luchtmachtvlieger en auteur C.C. Kiipfer over de vooroorlogse verdediging van het koloniale Indië: het was alsof een rijkaard zijn goudschatten onder bewaking van een jongetje met een proppenschieter achterliet', zozeer was in het begin van de jaren 30 de defensie van Nederlands Indië wegbezuinigd. Volgens de Defensiegrondslagen van 1927 had het Kon. Ned. Indisch Leger (KNIL) de taak gekregen om de vlootbasis Soerabaja te verdedigen en daarvoor moesten dus ook jachtvliegtuigen worden aangeschaft. Mondjesmaat, dat wel, en men kon zich daarom geen vergissingen veroorloven. De Curtiss Hawk C.313 op Kali Djati, foto: via G. Casius Uiteraard werd Fokker uitgenodigd een jachtvlieg tuig te leveren, maar ondertussen was de Indische Luchtvaartafdeling (LA) sterk onder de indruk geko men van Amerikaanse producten, dit mede als gevolg van de studiereizen die Lt. de Kruijff van Dorssen, technicus en invlieger bij de LA, op voor spraak van de beroemde Billy Mitchell naar de USA had gemaakt. Mitchell was n.l. na zijn beruchte insubordinatie-krijgsraadzaak opnieuw getrouwd en was op zijn huwelijksreis naar Azië op Java rond gevlogen door Lt. De Kruijff in een DH-9. De Kruijff. beter bekend als 'Brian', had bij de US Army de Curtiss Hawk bestudeerd en schreef een zeer positief rapport over de gedegen, weldoor dachte en beproefde constructie van het toestel, dat ook geschikt was voor z.g. 'scheeraanvallen', air-to-ground dus met mitrailleurs en als duikbom menwerper. Aangezien een groot deel van de taak van het KNIL ook bestond uit het dempen van bin nenlandse onlusten, was dat een niet te verwaarlo zen bijkomstigheid. Aangezien Fokker veel vertra-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 6