ging opliep bij de beproeving van zijn concurreren de D-16 jachtvliegtuig, viel de keuze op de Amerikaanse Hawk. De beeldspraak van het jochie met de proppen schieter komt goed tot uiting in het aantal aange kochte vliegtuigen: op de begroting voor 1930 wer den er slechts acht in Amerika gekocht, om een koloniaal rijk te verdedigen dat bijna zo groot is als heel Europa! Het was niet eens voldoende om één jachtvliegtuigafdeling - de enige bij de LA, overi gens - volledig uit te rusten, want daarvoor waren organiek veertien jagers nodig. Op de begroting 1931 werden de aanvullende zes bijbesteld, maar wegens de toen heersende zware economische crisis was er uiteraard veel gemor over het besteden van belastinggeld in het buitenland, zodat die in licen tie werden gebouwd bij Aviolanda in Papendrecht, bekend als producent van Dornier vliegboten voor de Marine, maar inmiddels vrijwel zonder werk. In mei 1930 werden de eerste Hawks afgeleverd op Java. Het toestel had reeds een wereldwijde reputa tie opgebouwd door successen bij de US National Air Races en door de spectaculaire demonstraties van beroemdheden als Jimmy Doolittle. De Curtiss was inderdaad een openbaring voor de LA-vliegers en technici, eindelijk een toestel dat direct gereed was voor operationele dienst en waaraan niet eerst weer jaren moest worden gesleuteld en gemodifi ceerd om het inzetbaar te krijgen, zoals de LA al jaren gewend was te moeten doen. Tot in 1938 heeft de LA-KN1L met veel succes met de Hawk gevlogen. Eigenlijk was het type in 1930-31 al niet meer geheel 'state of the art' en laatste jaren was het toe stel natuurlijk sterk verouderd. Maar het bleef een raspaardje en misschien blijkt de voorkeur om er mee te blijven vliegen wel uit de opmerking in de Indische luchtvaartpers dat, mede door het enorme geluid dat de 16-cilinder Conqueror motor met zijn korte uitlaatpijpen produceerde, de Hawk zeer bruikbaar was voor het 'bestrijden van opstandige inboorlingen'. Een Hawk voor het MLM Afgezien van enkele exemplaren van een latere ont wikkeling (de Hawk II en P-6E, o.a. in het USAF 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 7