©I Museum in Daylon. Ohio, en in Thailand) zijn er geen Hawks overgebleven. Toch is het. ook getuige de vele publicaties, een 'populair' toestel. De Amerikaan Ralph Rosanik had zijn levensdroom verwezenlijkt door een P-6E volgens originele teke ningen na te bouwen. Hij heeft er twintig (20!) jaar over gedaan en de man heeft zelfs een boek geschreven over zijn - vele tegenslagen kennende - Hawk-avontuur. Op zoek zijnde naar meer gegevens over de Curtiss ten behoeve van het archief van de Militaire Luchtvaart KNIL bij de (toen nog) Sectie Luchtmacht Historie kwam schrijver dezes op het spoor van nog een Hawk-bouwer. de gepensioneerde Amerikaanse luchtmachtgeneraal Douglas T. Nelson in Arizona. Deze had een carrière achter de rug als testvlieger van o.a. het SR-71 spionagevlieg- tuig. maar wenste zich een Hawk als privékist. Een eerste poging om contact te maken resulteerde in een bericht van zijn zoon dat Generaal Nelson helaas in februari 2005 was overleden. Het beteken de wel dat er in Arizona een half afgebouwde Hawk stond en zoon Douglas Nelson Junior, zelf enthou siast sportvlieger, had geen ambitie om het project af te bouwen. In zo'n situatie gaat de verbeelding werken en ont stond natuurlijk het idee: is dit iets voor ons Museum? De ontvangen informatie over de status van het project bleek positief. Beschikbaar was de voltooide basisconstructie van de romp, met het onderstel. Alle 81 houten vleugelribben waren gereed, een geweldige klus want de vleugels van de Hawk zijn zowel in dikte als koorde spits-toelopend en elke rib is dus verschillend. Er waren wielen, ins trumenten. een vliegerstoel. Voorts een Hinke hoe veelheid constructiehout. staalbuis. hardware en bouwmallen. En voorts een grote collectie originele bouwtekeningen op microfilm en in hardcopy. De gevraagde prijs was redelijk en dus stelde ik het idee voor aan de Stichting Vrienden. Gelukkig was de voorlopige reactie van het bestuur en van de directie van het MLM: laten we de haalbaarheid maar eens bekijken. Wat betekent een Curtiss Hawk voor het MLM? Zoals reeds gezegd is de Curtiss Hawk een ware klassieker uit de jaren 30. waaraan vele beroemde namen en evenementen zijn verbonden. Het type illustreert de 'state of the art' van Amerikaanse jachtvliegtuigen in het Interbellum en behoort daarmee tot een categorie die in de collectie van het MLM ontbreekt. Bovendien is het een stuk Indische militaire luchtvaartgeschiedenis, waarin het MI.M ook al niet erg dik is voorzien. Voorts is de Hawk, wegens de licentie-bouw bij Aviolanda. ook nog eens een stuk Nederlands (luchtvaart)indus- trieel erfgoed. Om twee redenen is completering van de Hawk als een 'luchtwaardig' toestel niet aan de orde: vliegen met historische toestellen behoort niet tot de mis sie van het MLM en bovendien zouden de kosten van het bouwen van een vliegklaar toestel de beschikbare geldmiddelen verre overstijgen. Om maar niet te spreken van de technische moeilijkhe den. zoals het verkrijgen van een werkende Conqueror motor: de drama's vermeld in het boven genoemde Hawk-boekje van de eerste replica-bou wer Rosanik - die bij stukjes en beetjes wel zo'n motor bij elkaar scharrelde - zijn voldoende om je de lust direct te ontnemen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 8