4- De Hawk is van ons. De Bill of Sale is getekend, foto: G. Casius De volgende vraag is dan: wat zijn de mogelijkhe den om het project af te bouwen tot een museaal- toonbaar object? In Nederland hebben we reeds de handen vol aan de Fokker C.X en de Koolhoven FK- 51 en toevoegen van de Hawk zou resulteren in een realisatie die wel heel ver in de toekomst zou lig gen. Geen aantrekkelijk vooruitzicht, dus opnieuw de stoute schoenen aangetrokken: misschien dat het Cradle of Aviation Museum (CAM) in New York het project zou willen aanpakken als ze klaar zijn met de replica van onze Brewster Buffalo. Het ant woord was verrassend positief: het CAM wil het pro ject gaarne afbouwen en ze konden er ook direct aan beginnen, hun vrijwilligers-bouwploeg was gereed voor het aanpakken van een nieuwe klus. De bouwtijd werd geraamd op driejaar - dus onze Hawk zou dan gereed kunnen zijn in 2009. We gaan het doen! Na dat de Financiële consequenties van aanschaf en completering van het Hawk-project waren overwo gen, gaf het bestuur van de Stichting Vrienden het groene licht. De afbouw-overeenkomst met het CAM leverde geen problemen op en ondergetekende besloot om tijdens een toch voorgenomen familie bezoek in de VS het Hawk-project op te halen in Arizona en het per self-drive vrachtauto naar Long Island, New York te vervoeren. Dit gaf de gelegen heid het materiaal vóór aankoop te inspecteren en voorkwam de grote kosten die gemoeid zouden zijn met professioneel verpakken en vervoer. Op 4 maart j.l hebben we de hele zaak in Page, Arizona, overgenomen en na een reis per vrachtau to van zo'n 4700 km op 9 maart bij het CAM op Long Island afgeleverd. Daarbij hebben we ook een dikke ordner met informatie over de Indische uit voering overhandigd, want deze wijkt voor wat betreft de configuratie van de rompneus nogal af van de Amerikaanse uitvoering en daarvoor moet nog het nodige tekenwerk en "reverse engineering" worden gedaan. Het enthousiasme van de directie en bouwploeg van het CAM belooft veel. Een specia le werkplaats was al ingeruimd voor de Hawk en de toegangsdeur bleek bij onze aankomst reeds voor zien te zijn van een bord met daarop de Nederlandse militaire rood-wit-blauwe rozet en het opschrift 'Militair Luchtvaart Museum, New York Annex'! Deze ambitie is mede te verklaren uit het feit dat het CAM als missie heeft het bewaren en tentoonstellen van het luchtvaarterfgoed van Long Island, waar behalve Grumman. Republic en Brewster, ook het hoofdkantoor en de prototype- bouw van Curtiss was gevestigd, op nauwelijks een kilometer van het CAM! Wie weet komt en na de onze ook een Hawk in het CAM te staan? Met de conservator voor de deur van het Militaire Luchtvaart Museum, New York Annex", foto. G. Casius 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 9