Neerhalen Indonesische Dakota T440 m 2 Neptunes Nieuw-Guinea en om 10.00 uur plaatse lijke tijd op 9 oktober van dat jaar startte de laatste kist. met ltz. (W) 1 De Vries als commandant. Het einde van de vliegende marine in Zuid-Oost Azië was een feit. O.I.v. de commandant van het marinevliegkamp Bocroekoe ktz.(V) Petschi. werd de volgende dag bij het 2e ontbijt besproken hoe de verdere afvoer van gronduitrusting en andere goederen het best kon worden geregeld. Nu de vliegtuigen weg waren was de rust weergekeerd en hernam de oude routine zich. Vredig en zonder gevaar of vuurwerk en risi co. Een vredesmarine? Henk Gerdessen en Peter Varenhorst De 17e mei 1962 was de dag die de Neptunes in Nieuw-Guinea de bijnaam 'Nep-Fighters' heeft gegeven. Verscheidene Neptunes waren die ochtend op patrouille, nadat de 16e mei 1962 ettelijke para droppings plaats hadden gevonden en vijandelijke vliegbewegingen in de buurt van Kaimana waren gesignaleerd. Bij het aanbreken van de dag werd op aanwijzing van Hr.Ms. Groningen, die als Aircraft Control Ship (ACS) diende, door de Neptune B 207 een interceptie ingezet op een radarcontact van een vijandelijk vliegtuig. Het ACS verloor echter het radar-contact doordat de "bogey" boven het vaste land naar het westen vluchtte. Door de goed opge geven interceptie-koers van Hr.Ms. Groningen en speciaal lettend op de schaduwgebieden die ach ter bergruggen op een radarbeeld ontstaan, werd plotseling een bewegende "blip" op het vliegtuig radarbeeld zichtbaar, waarop de Neptune de interceptie zelfstandig kon voortzetten. Door vlak over de 'bergtoppen heen met de opkomende zon in de rug de Rijklof van Goensbaai in te zakken kwam het doel. een Indonesische Dakota, laag boven het water vliegend, in zicht. Twee korte vuurstoten (76 patronen) afgevuurd op de Dakota resulteerde in een rooksliert vanuit bakboordsmo tor. Meer geweld was niet nodig. De Dakota maak te een keurige noodlanding op het water waarna de zeven inzittenden in de rubberboot konden stappen. Later bleek hun grote angst te zijn geweest door de rondcirkelende Neptune afge maakt te zullen worden door mitrailleurvuur. Na terugkeer op het Marinevliegkamp Boeroekoe werd de bemanning met een krat bier verwel komd, aangeboden door de commandant van het 322 Squadron KLu uitgerust met Hunter-straalja- gers. Enkele dagen later liet de commandant van de strijdkrachten in Nieuw-Guinea (COSTR1NG) de vier diensthorloges. die op de krijgsgevangenen van de neergeschoten Dakota aangetroffen waren, onder de bemanning van Moek (ltz. (V) 1 H. Moekardanoe) verdelen als oorlogsbuit. Ook ont ving het VSQ.321 een bericht van de hoogste mili taire bevelhebber in Nieuw Guinea, waarin hij sprak over bijzondere opdrachten met de Neptune als "Nep-Fighters". Benno Mensing Bronvermelding: Bovenstaande artikelen zijn afkomstig uit: 'Het Kroonboek' 50 jaar later. Promotie 1954 KIM. uitgave 2004. in eigen beheer. De Neptune B 207, de Nepfighterdie de Indonesische Dakota T-440 neerschoot.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 14