Het Sovjet leger heeft deze Ilyushin II-14T Crate in december 1987 overgedragen aan het Transportmuseum. Sinds 20 oktober 1991 staat het vliegtuig in het openluchtmuseum, foto: Loe Baltussen tie van geld dus. Want aan het enthousiasme van de beheerders en de bezoekers zal het niet liggen. In de paar uur die we op het terrein doorbrengen, arriveren twee volle bussen met middelbare scho lieren voor een bezoek met briefing en rondlei ding. Verder loopt er een nog een tiental andere bezoekers rond. Hen uitsluitend Hongaars spreken de gids verzorgt de rondleidingen en geeft een briefing aan boord van de Tu-154. Luchtvaart historie Waar andere landen in de eerste decennia van vori ge eeuw nog geïnspireerd worden door de eerste vlucht van de gebroeders Wright, zijn binnen het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk ook op dat gebied ontwikkelingen aan de gang. Maar in tegenstelling met die landen loopt de luchtvaart historie in Hongarije aanvankelijk niet gelijk op met de ontwikkelingen elders. Die spelen zich voor al af buiten het huidige Hongarije. Aan die ontwik kelingen in wat nu heet Oostenrijk, Joegoslavië en Roemenië komt na de Eerste Wereldoorlog een einde. Het Oostenrijks-Hongaarse rijk wordt opge deeld en Hongarije verliest tweederde van haar grondgebied aan de omliggende staten. Door deze geografische veranderingen mist Hongarije de aan sluiting voor een zelfstandige ontwikkeling van de luchtvaart in eigen land. Pas met de oprichting van de Magyar Kirdlyi Légierö, de Koninklijke Hongaarse Luchtmacht en de Magyar Légiforgalmi RT, de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malert, wordt een begin gemaakt met een eigen luchtvaart historie. Die wordt in de jaren daarna niet zo zeer bepaald door eigen technologische ontwikkelin gen, maar veeleer vanuit de politiek door de inzet en het gebruik van vliegtuigen voor de Hongaarse luchtmacht. Met de oprichting van Maszovlet (Hongaars-Sovjet Civil Air Transport) in 1946, later voortgezet door de nationale luchtvaartmaatschap pij Malév, komt ook de burgerluchtvaart in Hongarije goed op gang. Als satellietland heeft Hongarije bijna 40 jaar lang onder de invloed van de Sovjet-Unie te staan. De gevolgen daarvan op de luchtvaart in Hongarije zijn nog steeds merkbaar. Zeker nu onder druk van de steeds strenger wor dende milieueisen enerzijds, maar ook als gevolg van de rentabiliteitscijfers, op grote schaal vliegtui gen zijn vervangen. Malév is nu volledig overge schakeld op een vloot van Boeings. Airbussen en Fokker-70's. Er zal nog wel heel wat tijd overheen gaan voordat deze vliegtuigen hun eindbestem ming in het openluchtmuseum hebben bereikt. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 21