Curieus Midden op het terrein staat de opvolger van de Li-2. een Ilyushin 11-14T Crate. Het is het meest afge takelde toestel van de hele verzameling. En dat is jammer. Want het is zeker wel het meest curieuze vliegtuig op het museumterrein. Nadat Malév haar 11-14's in 1969 uit dienst heeft genomen, worden de vliegtuigen opgekocht door de Sovjet-Unie waar ze bij de transportpool van de Sovjet luchtstrijd krachten terechtkomen. Dat is ook het geval met de I1-14T van het museum. Op het vliegtuig zijn nog sporen te zien van zijn militaire beschildering. Maar veel is daar niet meer van over. De linnenbe spanning van de roeren is in 1991 vervangen door aluminium. Toen heeft het vliegtuig ook zijn laat ste schilderbeurt gehad. Als voorganger van de Ilyushin 11-18 Coot, is de 11-14 destijds hét standaard transportvliegtuig in het Oostblok. Legendarisch De Mil Mi-2 Hoplite helikopter die midden op het terrein staat, heeft gevlogen bij de Hongaarse reddingsdienst. De Mi-2 is in Hongarije de stan daard heli geweest bij politie, luchtmacht en de rampenbestrijding. Er vliegen momenteel nog enkele Mi-2's in het land. Sommige zijn in particu lier bezit. Het museum beschikt ook over een uitge- faseerde driemotorige Yakovlev Yak-40 Codling. Het vliegtuig heeft als calibratietoestel dienst gedaan bij de Hongaarse luchtverkeersinspectie. Opvallend in het silhouet van het vliegtuig zijn de haaks op de romp staande vleugels. Een van de oudste vliegtuigen in het museum is de in Polen in licentie gebouwde Antonov An-2 Ancsan (Colt). In de voormalige socialistische landen is de legendarische An-2 tweedekker na de Tweede Wereldoorlog voor veel militaire en civiele doelein den ingezet. In veel landen is deze legendarische tweedekker ingezet voor militaire doeleinden. Ook nu nog wordt de An-2 veel gebruikt. De kist raakt in latere jaren vooral in zwang in de sport- en land- bouwvliegerij. De tentoongestelde Antonov ver schilt van andere versies vanwege een rechthoekig staartvlak. De in de wind fladderende linnen bekle ding maakt restauratie van het museumvliegtuig op Ferihegy hoogstnoodzakelijk. Prioriteiten In heel wat opzichten stelt men in Hongarije momenteel financiële prioriteiten. In het open luchtmuseum zouden vliegtuigen als de An-2 en de 11-14 hoognodig een herstelbeurt moeten onder- Deze Antonov An-2 heeft van 1967 tot 1977 dienst gedaan hij de inmiddels niet meer bestaande Hongaarse Gewas Bescher- mingsdienst (RNA). De Colt is laag boven de grond vliegend ingezet als landbouwsproeivliegtuig. foto: loe Baltussen 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 22