Oproep Programma Pilots Call op vrijdag 8 september 2006: onderzoek gedaan naar de Tankkazemat. Een pant servoertuig uit 1955 ter bescherming en verdedi ging van de voormalige start- en landingsbaan van de vliegbasis Welschap. De historische waarde van dit verdedigingsobject werd behouden. De Kazemat is overgeplaatst naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Tevens heeft de heer Ceelen in 2004 his torische gegevens aangeleverd voor de integratie van de voormalige luchthavengebouwen in de Esplanade in de wijk Meerhoven. De heer Ceelen was in de periode van 1962 tot 1972 lid. waarvan een groot deel van die periode bestuurslid/secretaris van de Eindhovense Aëroclub (EAC). Vanuit deze bestuursfunctie vervulde de heer Ceelen een aantal taken binnen de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL. Tevens was hij van 1973 tot 1988 en vanaf 1991 redacteur van het tweemaandelijkse blad Thermiek van de KNVvL. Bovendien was hij een aantal jaren vrijwilliger bij de Aëroclub Keiheuvel in België. Ook heeft de heer Ceelen een groot aantal artikelen gepubliceerd waarvoor hij veel onderzoek heeft verricht. Verder was hij van 1988 tot 1991 vrijwillig redacteur van de bladen Aërosport en Aëronovum en van 1980 tot 1995 van het tijdschrift van de "Liga van Vlaamse Zweefvliegers". De heer Ceelen is nog actief voor de Aërofilatelievereniging "De vliegende Hollander". Bovendien verricht de heer Ceelen, op verzoek van de bibliotheek Bronbeek, onderzoek naar de "Zweefvliegsport in Nederlands-Indië 1931 -1940. Deze publicatie zal als historisch naslagwerk bij de Koninklijke Bibliotheek worden opgeslagen. In verband met mijn onderzoek op het gebied van Militaire Dapperheidsonderscheidingen met name het Kruis van Verdienste waarover ik een publicatie aan het voorbereiden ben. ben ik op zoek naar Naam- en Ranglijsten der officieren zoals ze tot 1989 werden uitgegeven. Bij voorbaat dank. Harry Huisman Dintel 26, 5172 CA Kaatsheuvel 0416-282599 Voor meer details ga naar www.jachtvliegers.com Belangrijk: Voor de toegang en catering hebben wij bericht nodig of je wel/niet deelneemt, doe dat per ommegaande via email aan: barneybooij@hetnet.nl Met dank en tot dan! Steve A. Netto. Commodore-vlieger b.d. 14.00-16.00 Expositie Jachtvliegers in het Militair 21.00 Fighter pilots songs o.l.v Thijs. Luchtvaart Museum. 21.30 On and on 16.15 Uiterlijk vertrek naar Vliegbasis Soesterberg. 23.00 Einde Pilots Call. 16.30 Tap(s) open in Hangar I van Soesterberg. 16.58 T.O.T. Airfield attack 4 F-16's. (in aanvraag). (Wijzigingen in het programma voorbehouden) 17.05 Demo Spitfire. 17.30 Kort welkomstwoord door Steve Netto. T i p Rij voor de vrijdagavond file 18.30 Indische buffet maaltijd. 19.30 JSF demo's en expositie in Hangar I. uit naar het Militair Luchtvaart 20.00 Daverend entree van spectaculaire band. Museum Soesterberg! 20.30 Maar ook stilte en ...tijd voor fighterstories 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 26