COBERT BV THIEBERT BV Burg. Grothestraat 21, 3761 CK Soest tel. 035-6011619, fax. 035-6017664 e-mail. thierry@cobertbv.nl Administratiekantoor Voor al uw administraties, belastingszaken en bedrijfsadviezen STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM 31 Voorzitter: F.P. Schulte. Noordzijde Zoom 10. 4613 AA Bergen op Zoom. tel. 0164 256266. Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker. Vierambachtsweg 51. 2481 KS Woubrugge. tel. 0172 518470. Secretaris: M. Botma, Van Bothnialaan 19. 7742 WD Coevorden. tel. 0524 514628 Penningmeester: Drs. E.J. Rcmkes. Bernhardlaan 22. 2851 XD Haastrecht, tel. 035 6853927 Bankrekening: 30.23.61.413 Postbankrekening: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum. Naarden. Leden: I..M.M. Baltussen. IrTh.A. Bierman. H.G. Berfelo en P.P.A. Moreu. Projecten: H.G. Berfelo. Antonlaan 176. 3701 VG Zeist. tel. 06 28875133 Postbankrekening: 312 609 Postbankrekening: 9238053 (FK-51) beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum. Zeist. Het Militaire Luchtvaart Museum is gratis toegankelijk en is het gehele jaar geopend, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 2C Paasdag. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag. lc Paasdag. lc Pinksterdag en beide Kerstdagen gesloten). Militaire Luchtvaart Museum Kamp van Zeist. Postbus 184. 3769 ZK Soesterberg tel. 0346 356000 www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 31