Terugblik De aanbieding van het eerste exemplaar van Bevelhebbers geportretteerd door Luitenant-Generaal J.H. de Jong aan Generaal D.L. Berlijn, foto: Willem Helffehch Ook de afgelopen maanden is er nog geen concrete duidelijkheid ontstaan over de toekomstige inrich ting van het museaal bestel bij Defensie. Ook het MLM ontbreekt het dus voorlopig aan een duidelijk perspectief voor de komende jaren. Dat maakt het functioneren van het museum in de dagelijkse praktijk er niet gemakkelijker op. Wij vertrouwen er echter op dat er op korte termijn duidelijkheid ontstaat, zodat het plan Soesterberg-Noord. zij het vertraagd, toch tot ontwikkeling kan komen. Intussen scoort het museum ook over het lopende jaar weer uitstekende bezoekcijfers en dat stimu leert om op de ingeslagen weg voort te gaan. F-27 wint Beste Nederlandse Design Verkiezing NRC Handelsblad en de Premsela Stichting organiseerden aan het begin van het voorjaar de verkiezing van het Beste Nederlandse Design van de 20° eeuw. Als winnaar kwam de Fokker F-27 uit de bus, een bewijs dat luchtvaart nog steeds aan spreekt en mensen in beweging weet te brengen. De Fokker F-27 van het MLM, sinds jaar en dag blikvanger op ons buitenterrein, deelt in de feestvreugde. Uitreiking erediploma's Generaal S n ij d e r s fo n d s 11 mei verleende het Militaire Luchtvaart Museum in de Generaal Snijdershal gastvrijheid aan het Generaal Snijdersfonds voor de uitreiking van zijn jaarlijkse erediploma's. Dit keer vielen Majoor Vlieger Ton Schattorie, expert bij uitstek op het gebied van de Chinookhelikopter, en de heer Joop Krul. directeur Airport Developement Schiphol Group, in de prijzen. De diploma's werden uitge reikt door de heer Gerlach Cerfontaine, President Directeur CEO van Schiphol Group. Bevelhebbers geportretteerd Op 16 mei vond in de Ir. Vreeburghal de presenta tie plaats van het boek Luchtmachtbevelhebbers gepor tretteerd van de hand van Drs. R. de Winter en Drs. P.E. van Loo, beiden verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. De eerste exemplaren werden door de Commandant Luchtstrijdkrachten Luitenant-Generaal J.H. de Jong uitgereikt aan Generaal D.L. Berlijn en de Luitenant-Generaals buiten dienst M.G. Geschiere, 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 3