Nieuwe theatervoorstelling Nederlandse in Militaire Luchtvaart *Xrce Sp°yeft Museum hoofdrol Het Militaire Luchtvaart Museum heeft het afgelopen jaar, in samenwerking met Pandemonia Science Theater, een nieuwe theatervoorstelling ontwikkeld over de belevenissen van een Nederlandse Spitfire-vlieger in dienst van de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. De première vindt plaats op woensdag 2 augustus 2006. De hoofdrolspeler in de voorstelling is een vlieger in dienst van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten die in de meidagen van 1940 de Duitse inval mee maakt en vervolgens naar Engeland vlucht om van- daaruit zijn steentje bij te dragen aan de bevrijding van ons land. Bij de Royal Air Force wordt hij opge leid tot Spitfire-vlieger, waarna hij bij het 322 Squadron wordt geplaatst en onder meer wordt ingezet bij de bestrijding van de Duitse V-l bom men. Ook ontmoet hij Jane, een vrouwelijke mili tair in dienst bij de Royal Air Force en de vrouw van zijn dromen. Zal hij haar na de oorlog terug zien? De voorstelling geeft een beeld van de rol van de Nederlandse militaire vliegers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondersteund door filmbeelden en muziek komen onderwerpen als het bombarde ment op Rotterdam, de Engelandvaarders, de oprichting van het 322 Squadron door Prins Bernhard, de grote verliezen in de strijd tegen de Duitsers en uiteindelijk ook de bevrijding aan de orde. Unieke filmbeelden gemaakt door de 322-vlie- ger Frans van Eijk geven een verrassend inkijkje in het dagelijks leven bij het Nederlandse Spitfire- squadron. In 2006 besteedt het Militaire Luchtvaart Museum speciale aandacht aan de inzet van Nederlandse vliegers in de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er wordt daartoe een nieuwe vaste presentatie over dit thema ontwikkeld, waarop de productie van Pandemonia Science Theater naad loos aansluit. Museumtheater is de afgelopen jaren in het Militaire Luchtvaart Museum een succesvol Nederlanders in de Royal Air Force: Hartfordbridge juni 1944 met Spitfire Mk.14. middel tot kennisoverdracht gebleken. De inmid dels vertrouwde producties 'Bob Salto', 'Hollandse Heli Helden' en 'Vlucht van de Eeuw' blijven dan ook op het programma staan. De voorstelling over de Nederlandse vliegers in de Royal Air Force, die gebaseerd is op historisch materiaal maar fictieve karakters bevat, vindt plaats in de Generaal Snijdershal waar de geschie denis van de militaire luchtvaart in Nederland in de eerste helft van de 20° eeuw centraal staat. De Fokker D.XXI. de Spitfire en de V-l bom dienen als decor voor de nieuwe productie. In de toekomst wordt er in aansluiting op de voorstelling tevens een educatief programma voor basisscholen ver vaardigd. De voorstelling is te zien op woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus en op zondag 6, 13, 20 en 27 augustus om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 6