v. v. Het navolgende verslag werd in 1930 geschreven door de Kapitein B.H.F. van Lentnaar aanleiding van een vlucht met zes Fokker C.V vliegtuigen van Bandoeng naar Medan en terug van 24 september tot 1 oktober 1930. De voorbereidingen namen nu met spoed een aan vang: plannen maken toch is vrij gemakkelijk en de uitvoering valt meestal ook wel mee, mits alles van tevoren goed georganiseerd is. Daar was in de eerste plaats de voorziening van de bedrijfsstoffen; niet alleen vliegbenzine was nodig, doch ook smeerolie van bepaalde soort en benzol: dit laatste omdat de Napier-Lion motoren op enkel benzine minder mooi plegen te lopen. De deelnemers aan de vlucht en de vliegtuigen waren als volgt ingedeeld: De dag-etappes waren als volgt bepaald: 24 sept. Bandoeng - Palembang 635 km. 25 sept. Palembang - Pakanbaroe 650 km. 26 sept. Pakanbaroe - Medan 520 km. 27 en 28 sept. verblijf te Medan 29 sept. Medan - Pajakoemboeh 468 km. 30 sept. Pajakoemboeh - Lahat 542 km. 1 okt. Lahat - Bandoeng 592 km. Het was reeds geruime tijd te merken: de C.V's moesten er eens uit. Nu en dan huppelden ze als jonge veulens over het veld en kwamen somwijlen met scheefgezakte vleugels naar huis, geheel uit pure overmaat van levenslust. Groot was dan ook de vreugde in de hangar, waarin ze dagelijks wor den opgeborgen, toen op een goede dag bekend werd dat bereids de plannen voor een vlucht naar Medan waren gemaakt, overwogen en goedge keurd, en dat zes C.V's zouden worden aangewezen voor het volbrengen van die vlucht. Het instappen in een Fokker C.V anno 1930. De plaatsen waar bedrijfsstoffen moesten worden gedeponeerd waren dus Palembang, Pakanbaroe. Medan, Pajakoemboeh en Lahat. Van de terreinen te Pajakoemboeh en Pakanbaroe moesten bovendien nog inlichtingen worden ingewonnen omtrent de staat waarin ze verkeerden. En dan de vliegtuigen. Uit de naam valt reeds af te leiden dat een militaire vliegmachine er niet bepaaldelijk op geconstrueerd en ingericht is om te dienen als transport- of ver keersmiddel. De last, welke buiten de bemanning kan worden medegevoerd bestaat in hoofdzaak uit bedrijfsstoffen, mitrailleurs, bommen, munitie, radio-uitrusting e.d., artikelen van bepaald gewicht en op een bepaalde plaats aangebracht. Worden deze voor de luchtkrijg onmisbare beno digdheden verwijderd om plaats te maken voor 8 VLUCHT BANDOENG - MEDAN FC-430 Kapitein Koster Kapitein Reerink FC-435 Kapitein van Lent Overste Wesseling FC-431 Luitenant Groenewegen Off.v.Gez.le.kl. Hubach FC-432 Luitenant Zomer Onderluitenant Waarts FC-425 Luitenant Boogh Luitenant Roos FC-428 Luitenant Terluin Sergeant Rozema

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2006 | | pagina 8