GEZOCHT: gekke, grappige, pakkende, op ware gebeurtenissen gebaseerde anekdotes en verhalen over vliegen en alles wat erbij hoort voor een te publiceren boek. Boek: Titel: 'I want to tell you a story', werktitel, betere, andere titel wordt gezocht. Suggesties zijn welkom. Samensteller: Jan Algera •Eindredactie: Martin Leeuwis. Uitgave: Martin Leeuwis, (www.humor.aero) gepland eind 2012. Uitgangspunten voor verhalen: Heeft met luchtvaart te maken - in brede zin: vliegen, vliegtuigen, vliegclub, luchtmacht, verkeersleiding, techniek, onderhoud enz. - maar centraal staan de mensen die daarbij een rol spelen. Het verhaal is het lezen waard vanwege humor, spanning, onverwachte wending, (toenmalige) actualiteit, voorkomen van ongeval, wet van Murphy enz. Gebaseerd op waar gebeurd voorval, eigen ervaring of eventueel opgetekend uit eerste hand, MAAReen pakkend 'sterk' verhaal is ook nooit weg. •Jaartal noemen (of ongeveer). In eerste persoon enkelvoud alleen als het verhaal echt jezelf betreft, dus een eigen belevenis vertelt. Namen mogen worden genoemd, mits de persoon in kwestie daarmee niet wordt geschaad. Bij twijfel een 'fake' naam, alleen voornaam of bijnaam. - Bij het verhaal eigen naam vermelden. Redactionele aanwijzingen: Bij voorkeur ontvangen wij verhalen digitaal, als word-file of txt. Tekstlengte per verhaal is 400 - 700 woorden. Korter is prima, langer is bij uitzondering ook mogelijk. Indien mogelijk foto's, dia's of ander illustratiemateriaal meeleveren. Foto's en andere illustraties ook bij voorkeur digitaal, in pdf of jpg. Minstens 300dpi in formaat 15 cm breed. De redactie garandeert geen plaatsing van ingezonden verhalen en behoudt zich het recht voor teksten aan te passen, dit laatste altijd in overleg en met instemming van de auteur. Auteursrechten: De rechten van tekst blijven in handen van auteur. De auteur verleent door inzending, publicatierechten voor boek en eventuele herdrukken. Ook mogen teksten worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden van boek. Boek heeft geen exclusieve rechten op tekst. Auteur kan het ook laten publiceren in andere media. Auteursnaam wordt vermeld aan het eind van elk verhaal in boek (tenzij niet gewenst). Auteurs ontvangen een gratis boek, en kunnen boeken met zeer aanzienlijke korting aanschaffen. Teksten Informatie Verhalen: Jan Algeraj.f.algera@hetnet.nl Martin Leeuwis martin@goodlanding.nl 31

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2012 | | pagina 33