60 Jaar helikopters bij de Koninklijke Marine 60 helikopters f bij de Koninklijke ff Marine Het is geen boek, dat zich leent om in één adem uit te lezen. Een aantal verhalen per keer is een goede dosis. De verhalen hebben de lengte van enkele alinea's tot enkele bladzijden en zo lezend kom je iedere keer toch verder dan je had gepland. Het is een openbaring te lezen hoe het er in de civiele luchtvaartwereld aan toe gaat. De beman ningen zijn net mensen, met alle positieve en negatieve eigenschappen die je ook in 'gewone' organisaties tegenkomt. Het is maar goed, achterin niet te weten hoe het er op de bok soms aan toe gaat. De verhalen in het boek beslaan het tijdvak van de dertiger jaren van de vorige eeuw tot ca 2000 en worden verteld door bemanningsleden met alle in het vliegtuig voorkomende functies. Op de laatste ca 80 bladzijden zijn kopieën van allerlei handgeschreven en getypte verslagen en rapporten afgedrukt. Indrukwekkend daarbij zijn de verslagen van enkele kapingen en hoe daarmee om is gegaan. Het boek is o.a. verkrijgbaar in de museumwinkel 'De Brik'. Na de opheffing van de groep Marpat en de verkoop van de Lockheed Orion patrouillevliegtuigen bleef er bij de Kon. Marine als vliegend materieel alleen nog de Lynx helikopter over. Wat er aldus over was van de aloude Marineluchtvaartdienst (MLD) werd bovendien ook nog ingelijfd bij het Defensie Helikopter Commando. Als je dan de bovenstaande titel ziet, dan ben je als niet-betrokkene geneigd te denken dat hier een nostalgisch uithuilboek is verschenen. Om die gedachte direct maar buitenspel te zetten: zo'n boek is het zeker niet. Enige nostalgie: natuur lijk, maar uithuilen, nee, dat bepaald niet! Een andere verwachting die de titel wellicht wekt is dat het hier een boek met helikopter-typenbeschrijvin- gen betreft. Ook dat is het niet, althans, dat is het zeker niet alléén. Wat het boek wel levert: een fas cinerend beeld van wat de Marineluchtvaartdienst sinds 1951 met helikopters heeft verricht, met veel aandacht voor de belevenissen van de mannen - en vrouwen! - die er mee vlogen en er aan sleutelden. En ja, ook wel een portie typebeschrijving want zonder de mogelijkheden en onmogelijkheden van Hans Berfelo 33

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2012 | | pagina 35