Het project Fokker C.X Ton d eind eerste kwartaal 2013 goede voortgang geboekt, maar bodem schatkist zichtbaar 14 rm I - 12 De ruimte De inrichting van de loods is aangepast om de ruimte die vrij is nu de vleugels bij ATN zijn, te kunnen gebruiken voor een gunstiger opstelling van de grote werkbanken en toevoeging van enkele geïmproviseerde werkplekken. Dat is o.a. nodig om het plaatwerk dat nog gedaan moet worden en de daarbij te gebruiken machines en gereedschappen behoorlijk toegankelijk te maken. Veel gratis profijt hadden we vorige winter van het feit dat de verwarmingsinstallatie t.b.v. één van de buren in "onze" sectie van de loods staat en de gehele loods ten minste vorstvrij houdt. Deze win ter valt het extra profijt tegen doordat die buur de verwarming minder gebruikt. Bijverwarming voor onze rekening wanneer en waar nodig compenseert het gemis in voldoende mate. De opstelling in de loods in Aalsmeer, begin 2013 Het bouwteam Het team is per eind oktober met een tweede ervaren plaatwerker aangevuld. Medio januari is de tiende vrijwilliger opgenomen; er zijn nu zes ex Fokker en vier ex KLM medewer kers. Door de aanvullingen met jongere vrijwil ligers is de gemiddelde leeftijd sinds 2005 slechts toegenomen van ruim 72 tot bijna 74 jaar. Alleen schrijver dezes (72) is ex KLu militair. De inlaattunnel met de kleppen open Ondersteuning vanuit het MLM Eén van de houtbe werkers assisteert sinds eind februari bij het bekleden van een vleugel en leert al doende dit edele handwerk. Overigens wordt ondersteuning geleverd binnen de mogelijkheden die door de voorbereidingen voor de verhuizing in hoofdzaak alleen nog bestaan uit het leveren van materiaal en het laten transporteren van omvangrijke vliegtuig- delen, zoals bij voorbeeld de propeller. Activiteiten en stand van zaket De bouw van de inlaattunnel voor de waterkoeler is in januari begonnen en is ver gevorderd. Door de komst van de tweede plaatwerker werd het mogelijk dit complexe geheel in Aalsmeer te vervaardigen. Het overige plaatwerk aan de romp dat in Aalsmeer is gedaan omvat het afwerken van de beplating van het staartstuk en de overgang kielvlak - romp. De drie delen van de beplating van de romp achter de bemanningsruimte tot aan de overgang kielvlak - romp worden op elkaar aangepast en afgewerkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 14