Belangstelling Techneuten nodig 23 ken dat we zo af en toe ergens vliegtuigen kunnen ophalen. Maar we moeten ze dan wel zelf demon teren en naar het museum in Orange vervoeren.' Op de dag van mijn bezoek worden twee 'nieuwe' vliegtuigen op het terrein bezorgd: een Dassault F.1 en een Republic RF-84F Thunderflash. Een tweede F.1 en een Sepecat Jaguar zijn onderweg. Dat is dan toch wel heel bijzonder, mag worden verondersteld. 'Dus toch nog ergens support?' vraag ik mijn gast heer. Maar hij persisteert: 'steun vanuit de overheid is er niet of nauwelijks'. Ook in Nederland vangt Tourniaire bot. Hij zou graag een Starfighter in de collectie hebben gehad. Maar dat verzoek werd afgewezen vanwege 'stralingsgevaar'. 'Waarom er in andere musea wereldwijd 104's wel mogen blijven staan?' Ik kan 't Tourniaire niet uitleggen. Maar ik zou Les Amis best wel een F-104 van de KLu hebben gegund. Zonder motor, want dat schijnt 't probleem te zijn. Zeker is dat er ruime belangstelling bestaat voor de opslag op het terrein aan de, jawel, Rue des Pays- Bas in Orange. Daarvan getuigt alleen al het twee meter hoge heras-achtige hekwerk om het museum terrein. Omdat het zo vaak is gesloten als het vol gens hun eigen informatie open zou moeten zijn, vertoont het hek sporen van vliegtuigfotografen die er wat ruimte in hebben gemaakt voor hun lenzen. Meer radicale luchtvaartspotters deinzen niet terug voor meer drastischer maatregelen en verschaffen zich, zo te zien, over het hek heen toegang tot het 'vliegterrein'. Het bordje 'Attendez le chien' maakt een lachwekkende indruk. Het is dweilen met de kraan open en als organisatie met een heel beperkt ledenbestand kun je daar weinig tegen in brengen. De vliegtuigen die op eigen terrein staan opgelijnd, hebben allemaal onderhoud nodig. Geen enkele kist uitgezonderd. Maar van een structureel onder houdsplan, een schematisch programma of van een projectmatige aanpak is geen sprake. Claude Tour- niaire is een man van 'handen uit de mouwen en aanpakken'. Hij heeft niet echt een boodschap aan al die goed bedoelde adviezen die vanachter een bureau zijn bedacht. Wat aan zijn geluk ontbreekt zijn vrijwilligers, techneuten en anderen die enige kijk hebben op luchtvaarttechniek, organisatorisch van de hoed en de rand weten en goed raad weten op PR- en marketing gebied. 'Mensen die een vlieg tuig in en uit elkaar kunnen halen en er onderhoud Deze Dassault Super Etendard-IVM staat pal naast een AS.321GV Super Frélon van Aerospatiale geparkeerd. De rompdoorsnede van deze Aéronavale carrierkist is net zo breed als de kerosinetank van deze grootste Franse helicoptère aan kunnen plegen. Deskundigheid, dat is waar het hier om gaat'. Uiteindelijk is het de ambitie van het museum-in-wording om alle vliegtuigen weer in een luchtwaardige staat terug te brengen. Materieel en onderdelen zijn er zat. Maar hoe ze in of aan een vliegtuig moeten passen, is helemaal de vraag. Buiten wacht ook een F-8P Crusader met opgeklapte vleugels op enige maintenance. Onlangs nog heeft de wereldwijde Crusader organisatie aangeboden daarbij te ondersteunen. En zelfs mensen daarvoor over te vliegen vanuit de V.S. Wie Tourniaire tot nu toe goed heeft geholpen, is een lokale technische school waar leerlingen worden vrijgemaakt voor een stage in de onderhoudsloods op het museumter rein. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Pro motie en marketing zouden de Vriendenkring, Les Amis en hun museum op een hoger plan kunnen brengen. Maar ook die kennis en kunde ontbreken structureel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 25