STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM www.militaireluchtvaartmuseum.nl Militaire Luchtvaart Museum Kampweg 120 3769 DJ Soesterberg tel. 0346 356000 Het Militaire Luchtvaart Museum is gratis toegankelijk en is geopend tot 1 juli 2013. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur Zondag 2ePaasdag Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur. Gesloten: 1e Pinksterdag Koninginnedag 1e en 2e Kerstdag 1 januari. Voorzitter: Vice-voorzitter: Secretaris: F. Groen Barnsteenstraat 54 2403 CA Alphen aan de Rijn R. Zeijlemaker, Arentsburghlaan 39 2275 TT Voorburg tel. 06 15357443. Ir G. van Putten Wim Helderlaan 5 7334 CR Apeldoorn tel. 055 3014190 Penningmeester: Drs E.J. Remkes Bernhardlaan 22 2851 XD Haastrecht tel. 0182 509018 Rekening: 46987 t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Haastrecht. Leden: L.M.M. Baltussen Ir Th.A. Bierman, H.G. Berfelo P.P.A. Moreu Projecten: H.G. Berfelo Antonlaan 176, 3701 VG Zeist tel. 030 2681627

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 31