MLM leukste uitje in de provincie Utrecht Luchtmachtvaandel naar MLM Nationaal Museum Weekend 3 Thuisfront Contactdag in Soesterberg op de Du Moulinkazerne en Militaire Luchtvaart Museum Op zaterdag 16 maart werd een Thuisfront Contact dag georganiseerd op de Du Moulinkazerne en bij het MLM voor familieleden van militairen die par ticiperen in de Politie Trainings Missie in Kunduz. Het programma was daarbij verdeeld over de beide locaties. De deelnemers kregen onder meer een rondleiding in het MLM en konden op de Du Mou- linkazerne deel nemen aan de militaire exercitie. Op 25 maart maakte ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ANWB hoofdkantoor in Den Haag de winnaars bekend van de verkiezing "Het leukste uitje van Nederland" en de leukste uitjes in de verschillende provincies. 70.000 ANWB-leden brachten hiervoor hun stem uit. Het MLM behoorde evenals in 2012 tot de genomi neerde uitjes in de provincie Utrecht. Vorig jaar werd het museum net niet uitverkoren, maar deze keer was het wel raak. Luitenant-Kolonel René Parijs mocht uit handen van Guido van Woerkom een fraaie prijs in ontvangst nemen, die tot aan de sluiting een prominente plaats zal krijgen in het museum. De komende maanden is het MLM ge woonweg het leukste uitje in de provincie Utrecht. Het Marinemuseum in Den Helder bleef het leukste uitje in de provincie Noord-Holland. Een mooi suc ces voor beide musea. ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom reikt de prijs uit voor het leukste uitje in de provincie Utrecht aan plv. directeur MLM Luitenant-Kolonel René Parijs Hare Majesteit de Koningin bevestigde op woensdag 27 maart tijdens een indrukwekkende ceremonie op het Paradeterrein van de KMA in Breda een de coratie met de tekst "Kosovo 1999" aan het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht. De vaandeldecora tie houdt verband met de substantiële bijdrage van de Koninklijke Luchtmacht aan de luchtcampagne van de NAVO tegen de Servische militaire aanwezig heid in Kosovo in 1999. Binnenkort zal het huidige vaandel worden vervangen door een nieuw vaandel. Daarop zal als wapenfeit het opschrift "Kosovo 1999" worden aangebracht. Zodra het nieuwe vaan del gereed is, wordt het vaandel met de cravatte "Kosovo 1999" overgebracht naar Soesterberg en opgenomen in de collectie van het MLM. Naar ver wachting zal het de komende maanden nog tijdelijk een plaats krijgen in de Snijdershal. In het nieuwe museum zal het worden geëxposeerd in de zoge naamde Pronkkamer. Koningin Beatrix bevestigt de cravate aan het luchtmachtvaandel. Foto: Ministerie van Defensie Op 6 en 7 april konden onze bezoekers, in het kader van het Nationaal Museum Weekend, een uniek kijkje nemen achter de schermen van de herinrich ting van de Vliegbasis Soesterberg en de bouw van het Nationaal Militair Museum alsook in de tijdelijke museumdepots ter plaatse. Onderdeel van het pro gramma vormde ook een bezoek aan de shelters, de gebouwen, waarin vroeger de straaljagers stonden opgesteld. Hier vond een theatervoorstelling plaats. Het voortouw bij de organisatie berustte bij het MLM, maar ook medewerkers en vrijwilligers van het projectbureau Vliegbasis Soesterberg, het Utrechts Landschap, het Legermuseum en NMM Company bv trokken voor deze gelegenheid alle registers open en droegen zo bij aan het welslagen van dit evenement.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 5