IWS Vooruitblik Onthulling replica De Brik op 1 juli 2013 vtn Viering 100 jaar Militaire Luchtvaart en sluiting MLM Relatieconcerten: 20 en 21 juni 2013 Reü n ie/f a m i l ie d a g zaterdag 22 juni 2013 Zondag 30 juni: laatste openstelling voor het publiek Maandag 1 juli 2013: officiële sluiting van het museum 4 Door de jaren heen is er sinds de oprichting van de Luchtvaartafdeeling in 1913 een nauwe band ontstaan tussen Soesterberg en de luchtmacht. De Koninklijke Luchtmacht wil die band voor de toe komst vastleggen. Daarom biedt zij het vliegdorp Soesterberg een monument aan in de vorm van een uit roestvrij staal vervaardigde replica op ware grootte van De Brik, het eerste vliegtuig van de LVA. Het monument wordt geplaatst op de zogenaamde Tammer-rotonde, op de provinciale weg N237. Voor de bekostiging van de fundering voor de replica staat een comité in Soesterberg garant. De onthul ling van dit bijzondere object vindt plaats op 1 juli in het kader van de viering van 100 jaar Militaire Luchtvaart. In het kader van de viering van 100 jaar militaire luchtvaart verzorgt de Koninklijke Luchtmacht op donderdag 21 en vrijdag 22 juni twee KLu-relatie- concerten, met medewerking van de Kapel Koninklijke Luchtmacht, op het terrein van het MLM. De concerten hebben de toepasselijke titel meegekregen "Een Ode aan 100 jaar Militaire Luchtvaart". De Commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart Kolonel Gerald Rots treedt daarbij namens de C-LSK als gastheer op. Kaarten hiervoor zijn te zijner tijd via de plaatselijke VVV's in Soest en Zeist te verkrijgen. Het tweede concert op 21 juni zal speciaal ook bestemd zijn voor MLM- relaties in de meest brede zin. Alle medewerkers en oud-medewerkers, vrijwilli gers en oud-vrijwilligers van het MLM worden van harte uitgenodigd om zaterdag 22 juni naar het MLM te komen om afscheid te nemen van het museum en het Kamp van Zeist. Momenteel wordt hiervoor een feestprogramma voorbereid. Het spreekt voor zich dat volop gelegenheid zal zijn het MLM in al zijn luister nog eenmaal te bezoeken: de Generaal Snijdershal, het Flying Centre en depots, zijn daarvoor opengesteld. De Vreeburghal is op deze dag eveneens toegankelijk, maar daar zal al volop te zien zijn dat de grote collectiestukken gereed worden gemaakt voor de verhuizing. Ook wordt de deelnemers aan deze dag een pendeldienst per bus aangeboden om de bouwlocatie van het Nationaal Militair Museum te bezoeken. Het programma zal muzikaal worden omlijst en eveneens onderdelen omvatten speciaal voor de jeugdige deelnemers. Op zondag 30 juni is het MLM voor het laatst open voor het publiek. Ook voor deze dag is een aantrek kelijk programma in voorbereiding, met een mooie apotheose rond het gebruikelijke tijdstip van slui ting van het museum. Een en ander krijgt vorm in nauwe samenwerking met het plaatselijke comité dat in Soesterberg op 30 juni een aantal evenemen ten organiseert in verband met de viering van 100 jaar militaire luchtvaart. Ook de modelbouwers van PHantasy in Blue (modelvliegtuigbouw) zullen aan dit programma meewerken. Op deze dag valt definitief het doek voor het MLM. De officiële sluiting van het museum vindt plaats in de namiddag, na de traditionele herdenking bij het luchtmachtmonument (op het Museumkwartier) en de onthulling van de replica van De Brik op de "Tammer-rotonde" op de N237. Het slotakkoord van het MLM zal op symbolische wijze worden gemarkeerd. Plaats van handeling is het buitenterrein van het MLM. Aansluitend wordt er gerecipieerd. De huidige locatie van het MLM gaat vanaf 2 juli tot de ontmanteling door onder de benaming "Kamp van Zeist". Museumcafé, serre en buitenterras blij ven echter open voor alle (oud-)medewerkers, (oud-) vrijwilligers en Vrienden van het MLM. Dr. J.A.M.M. Janssen Directeur Militaire Luchtvaart Museum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2013 | | pagina 6