ERRATA WHISKY FOUR ARTIKEL SPINNER 57 13 NOTEN: 1 Die houding speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de discussie in de jaren '30 over de vraag of vliegtuigen in de toekomst van hout danwel van metaal moesten worden vervaardigd. Bekend is dat in de Verenigde Staten juist militai ren voor metaal pleitten, want metaal was de grondstof van de toekomst. Hout associeerden zij met achterlijkheid. Zie E. Schatzberg, Wings of Wood, Wings of Metal: Culture and Technical Choice in American Airplane Materials 1914-1945, Princeton 1999. 2 D. Top, Soesterberg vliegveld 1939-1945. Oorlogsgeweld in en boven 't hart van Nederland, Alphen aan den Rijn 1994, 41,50. 3 B. van Steenbergen, "Een Luchtvaartmuseum. Onderafdeeling van het Scheep vaartkundig Instituut te Rotterdam", in: Weekblad "Het Vliegveld", 3 april 1935; Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart (Vereeniging Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart) te Rotterdam. Twintigste Jaarverslag 1935, 8. 4 K., "De Stichting voor het Nationaal Luchtvaart Museum. Ruim 10 jaar arbeid heden bekroond...feest op het vlaggend Schiphol", in: AVIA Vliegwereld, 17 mei 1960, 243-246; "Nederlands luchtvaarthistorie leeft in het Nationaal Luchtvaart museum op Schiphol", Avia Vliegwereld 1962, 373-375: P. Baeten, "100 jaar luchtvaart en de Nederlandse luchtvaartmusea", Verenigde Vleugels, novem ber 2003, 8-9. 5 Zie de literatuur aangehaald in noot 4. 6 Zie J.A.M.M. Janssen, "Driestromenland in optima forma. Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen", in: B. Schoenmaker, J.A.M.M. Janssen (red.), In de Schaduw van de Muur. Maatschappij en Krijg- macht rond 1960, Den Haag 1997, 236-251. 7 F.P. Schulte, "Van de voorzitter", in: Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, juli 1998, 5. Belangrijke informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Luchtmachtmuseum kon worden ontleend aan de Collectie Dieters, die wordt bewaard in het Documentatiecentrum van het MLM. 8 "Mustang was museum-rijp", De Vliegende Hollander, januari 1967, 30. 9 "Luchtmacht krijgt eigen museum", Trouw, 13 augustus 1965. 10 "Overrompelende belangstelling voor '55 jaar KLu' tentoonstelling in: De Vliegende Hollander, augustus 1968, 4-5. 11 Toespraak bij de overdracht van het Bevel over de Koninklijke Luchtmacht door de Luitenant-Generaal A.B. Wolff aan de Luitenant-Generaal G. van der Wolf op 16 juni 1970. Zie dossier A.B. Wolff, - Documentatie Sectie Luchtmachthistorie Staf BDL Den Haag. 12 Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, oktober 1989, 4-5. 13 De tweede verdachte was op 31 januari 2001 vrijgesproken en daags daarop door de Koninklijke Luchtmacht naar Libië overgevlogen. 1. Kop en tekst: Whiskey-4 wordt doorgaans geschreven als Whisky Four. 2. Intro: Het ongeval met Whisky Four niet plaats vond op maandag, Tweede Pinksterdag, maar op dinsdag 8 juni. De Open Dagen bestaan in die tijd uit een static show op de eerste dag, gevolgd door vliegdemonstra- ties een dag later. 3. Onder alineahoofd 'Drama': Daar had moeten staan dat 'ruim 50 jaar later deze rampzalige gebeurtenis nog op het netvlies brandt van de vele duizenden die het hebben gezien'. 4. Onder alineahoofd 'Museum': De KLu heeft geen 30, maar 20 jaar met de T-33A gevlogen: de eerste vliegtui gen werden in september 1952 in dienst genomen, de laatste werden in september 1972 uitgefaseerd. 5. Geraadpleegde bronnen: 'Onze Luchtmacht' is een 2-maandelijks verschijnend tijdschrift.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 15