Stichting Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie INHOUD hf- De Stichting Vrienden van de Militaire Luchtvaartvaart Collectie heeft ten doel: Het geven van steun aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, met betrekking tot het streven naar de instandhouding van een collectie, betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het beheer van eigendommen daarmee verband houdende. Nr 58, oktober 2015 College van advies: R.G. Boekhoven Prof. Dr Ir J.L. van Ingen Dr J.M. Schröder Lt.-Gen. b.d. Dr D. Starink Uitgave van de Stichting Vrienden van de Militaire Luchtvaart Collectie Ere voorzitter: F.P. Schulte Erelid: H. Dieters t Bestuur: Voorzitter: F. Groen Vice-voorzitter: W.F. Visée Secretaris: Ir G. van Putten Penningmeester: Drs E.J. Remkes Leden: L.M.M. Baltussen Ir Th.A. Bierman H.G. Berfelo Donateuradministratie: Postbus 178 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo Rijnkade 28-3, 6811 HA Arnhem Uitgespind Van 'cusiosaverzameling' tot volwaardig museum De contemporaine geschiedenis van het Nieuwe MuseuM Over Poortwachters en Plastic Spitfires Uit de vliegerlogboeken van H.C. Asjes Jr De Fokker C.X 'in aanbouw' naar het NMM? Het ontstaan van Squadronemblemen bij de KLu 1 3 11 25 33 38 41 h.berfelo@upcmail.nl Foto omslag: zoals het was... Technisches Museum Wenen Enquête Preview NMM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 2