Op de achtergrond. 40 Voor werk in de verdere toekomst worden i.s.m. Jack van Egmond Sr. nu voorbereidingen getroffen: 1. Overtollige onderdelen van carrosseriesluitin gen uit de C.X-voorraad zijn t.b.v. project D.XXI geruild tegen 50 z.s.m. te leveren knevels die voor de C.X ontbreken. 2. Balsa voor stroomlijnprofielen aan het baldakijn van de C.X is gereserveerd. 3. Voor de C.X kan naar behoefte worden voorzien in ankermoeren M4 of M5, die mogelijk bruik baar zijn i.p.v. carrosseriesluitingen N148 waar van het ontwerp niet bekend is. 4. I.v.m. het besluit Seconite te gaan toepassen i.p.v. linnen wordt nagegaan of het aanwezige linnen kan worden verkocht voor een redelijk bedrag. De C.X documentatie is toegankelijk volgens de aanvraagprocedure van het NMM. De opname van C.X documenten in het beheerssysteem Adlib is nog niet voltooid. PL heeft de beschikking gekre gen over kopieën van de inventarislijsten van C.X- documentatie die als zodanig in Adlib voorkomen. Over publiciteit en werving van vrijwilligers voor het project kan ik alleen melden dat ik nog geen geëigend medium heb gevonden. Het wegvallen van de Spinner is inherent aan de ontwikkelingen i.v.m. Details MG waarnemer het ontstaan van het NMM, maar maakt het vinden of creëren van zo'n medium tot een urgente zaak. Dat doet niets af aan het feit dat de Redacteur van de Spinner vanaf nr. 23 mijn epistels, 20 in getal, goed verzorgd aan U, lezers heeft gepresenteerd. Ik besluit daarom met mijn dank daarvoor. Ten slotte herhaal ik: Expositie van de C.X "in aan bouw" - hopelijk binnen afzienbare tijd - zal weer voldoende stof voor diverse publicaties opleveren en wellicht ook belangstelling van potentiële vrij willigers en sponsors.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 42