Loe M M Baltussen Vierde verdieping 43 De locatie waarin het Technisch Museum in Wenen is ondergebracht heeft wel wat van een Griekse tempel. Het symboliseert in elk geval het grote belang dat er wordt gesteld in het bewaren van het nationale technische erfgoed van Oostenrijk Grote Griekse zuilen voor een facade waarachter ook de bondspresident van Oostenrijk zou hebben kunnen wonen. Het is mijn eerste indruk als ik het gebouw nader waar het Technisches Museum in Wenen is gehuisvest. Het ziet er uit als een groot paleis dat niet al leen binnen maar ook aan de buitenkant een vleugje moderne architectuur heeft meegekregen. Staan we eerst voor de vroegere ingang tussen de zuilen waarachter zich nu het museumrestaurant bevindt, de gesloten deur noopt ons de entree een verdieping lager te zoeken waar normaal de kelder is. Maar wat is 'normaal' in een Technisch Museum? Je gaat er juist naar toe voor wat 'bijzonder' is en dat is doorgaans altijd anders. Zoals elk technisch museum waar ook ter wereld, is er van alles te vinden. Of het nu gaat over de zetterij van een ouderwetse, analoog gedrukte krant of over de organisatie van een rioleringsnet in grote steden. Om nog maar niet te schrijven over de slinger van Foucault waarvan men in Wenen beweert dat het de enige echte is, hoewel de originele in het Panthéon in Parijs hangt en wereldwijd - in Nederlands zelfs twee - nog een aantal replica's rond slingeren. De vraag is dus: wat is hier meer of minder bijzonder dan elders? Als het gaat om een historisch collectie over de ontwikkeling van de techniek in de afgelopen 200 jaar, zou een meer dan gewoon geïnteresseerde be zoeker dagen kunnen doorbrengen in het Weense

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 45