50 De eerste indruk. Aan de hand van vraag 1 zijn de eerste indrukken samen te vatten in drie aspecten. 62% Van de beantwoording betreft het gebouw en de locatie. De inrichting van de expositie scoorde 32% van de reacties. 6% Van de antwoorden valt onder de noemer 'algemeen'. 7 Respondenten zijn teleurgesteld over de opzet van het NMM. De antwoorden op vraag 1 laten algemeen de grote waardering zien voor het ontwerp en de realisatie van het project. 67% Van de respondenten oordeelt zeer positief over het gebouw, haar architectuur, de locatie en nabije omgeving van het gebouw. 15% Noemt de grote ruimte als eerste indruk en 17% wijst op de prachtige omgeving voor een museale locatie. Anderen duiden op de historie van het terrein. In het museum heeft 15% veel lof over de overzichtelijkheid van de inrichting en de opstelling van de collectie. Als het gaat om 'uitstraling' heeft 10% het over een 'echt museum' of noemt specifiek de themakamers. Ook de samenvoeging van de collecties van het Legermuseum en die van het MLM geven aan waar het NMM voor staat. Voor 15% van de deelnemers is de entourage in het gebouw erg kaal. Een steriele leegte die enkelen als 'fa- briekssfeer' herkennen. 10% Merkt tijdens de preview op dat er nog behoorlijk wat informatie ontbreekt. Er moeten nog veel borden worden geplaatst en de aanduidingen die er wel zijn, zijn volgens hen onduidelijk of moeilijk leesbaar. Het heeft mogelijk van doen met het feit dat op 28 oktober 2014 nog niet alles is op geleverd en er voor de officiële opening op 11 december jl. nog heel wat werk moet worden verzet. Volgens 16% is het museum nog niet af. De grote glazen westkant van het museumgebouw is tijdens de preview en nog lang daarna het gesprek van de dag. De inschijnende nazomer zon maakt het onmogelijk om - tegen het licht in - foto's te maken in de grote middelenhal. Vlieg- en voertuigen worden donkere silhouetten tegen de overbelichte achter grond. 11% Maakt bij vraag 1 al een opmerking daarover. De opzettelijke donkerte in sommige themaka mers vinden ouderen erg hinderlijk. Zo'n 5% klaagt daarover. Eén persoon is tijdens de preview als gevolg daarvan zelfs over een drempel in een van die ruimtes gevallen. Een doorkijk over de barrel-roll

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 52