Met inbegrip van de hiervoor bedoelde 13 respondenten (11%) die met argumenten de vraag ontkennend hebben beantwoord, gaat het in totaal om 31 personen (30%) die zich in de enquête min of meer nadruk kelijk hebben uitgesproken over het aspect Militaire Luchtvaart in het nieuwe museum. Hoewel de overige 74 mensen ook een groot aantal bemerkingen hebben, lijken ze minder moeite te hebben met de invulling van het aspect Militaire Luchtvaart in het NMM. Waarin is het museum geslaagd? En waarin niet Het antwoord op vraag 2a geeft meer duidelijkheid over wie zich in vraag 2 nog niet echt heeft uitgesproken over wat zij van het nieuwe museum vinden. Exact twee derde van de populatie, 71 respondenten, kan zich nu wel goed vinden in dat waar het museum voor staat. Als argumenten daarvoor noemen ze het gebouw, de expositie, de presentatie en algemeen: de opzet inhoudelijk. De overige 36 (33%) is ronduit negatief over hun ervaringen. Maar als vraag 3 wordt ingevuld, wordt pas goed zichtbaar hoe de verhoudingen liggen. Gaat het in vraag 2a om een toelichting waarom het museum wel voldoet aan de verwachtingen, vraag 3 geeft aan waarom het NMM niet daaraan voldoet. Op een 9-tal (8%) respondenten na die het nog niet weten, blijken nu 43 anderen (40%) wel inge nomen te zijn met het museum. De verschuiving is een direct gevolg van de vraagstelling in vraag 2. Ook als de verwachtingen tevoren laag gespannen zijn of helemaal niet bestaan, kan die vraag met 'ja' worden beantwoord. Maar de verschuiving laat ook zien dat net iets meer dan de helft (55 51%) zich niet positief uitlaat over het museum. In totaal beklagen 37 (34%) respondenten zich over de opstelling en inrichting van het Militaire Luchtvaart gedeelte. Die zijn voor wat betreft de KLu 'ver onder de maat, passief en onherkenbaar'. Ook de motorlijn scoort zwaar onvoldoende. 28% van de respondenten zet zich in meer of mindere mate af tegen het ophangen van zoveel vliegtuigen. De themakamers. Van wezenlijk belang bij de museale opzet en inrichting van het NMM is de realisatie van verschillende themakamers. Ze maken van het NMM volgens de respondenten 'een ècht 21e eeuws museum voor een 21e eeuws publiek. Bovendien is het 'educatief een grote aanwinst'. De themakamers zijn verrassend van opzet en invulling, hebben veel potentie en zijn kwalitatief in alle opzichten boven verwachting. 53 Respondenten (49%) hebben zich in de enquête in het algemeen positief uitgelaten over de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2015 | | pagina 54